Spilliaert-De vuurturen van Oostende bij zonsopgang (SM002397) DK

De vuurtoren van Oostende / Léon Spilliaert

De vuurtoren van Oostende / Léon Spilliaert

De vuurtoren van Oostende / Léon Spilliaert